Mục đích và phạm vi thu nhập thông tin:

Thông tin cơ bản của Khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc để hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Chỉ dùng cho nội bộ www.fujiocha.com gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

1. Thời gian lưu trữ thông tin:  Một năm từ ngày khách hàng đặt mua sản phẩm.

2. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 

Địa chỉ: Tầng 19, Khu A, tòa nhà Indochina Park, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TPHCM

3. Phương tiện và công cụ để nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa thông tin khách hàng vui lòng gửi email về : info@FujiOcha.com

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để www.FujiOcha.com chăm sóc khách hàng.