CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

1. Thời gian

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm: nếu sản phẩm phát sinh lỗi, không đúng với chất lượng cam kết bán hàng tại www.Fujiocha.com 

2. Điều kiều đổi/trả

Điều kiện đổi trả sản phẩm: bao bì sản phẩm còn nguyên vẹn, chưa sử dụng. Chúng tôi miễn trừ với các trường hợp bất khả kháng.