Organic Matcha (Premium Ceremonial Grade)

480,000 

Premium Ceremonial Grade  (Phiên bản mới 2023)

Giống cây trà:  Okumidori

Năm thu hoạch:  Mùa Xuân, 2023 (Tháng 5/2023 tại Nhật Bản)
Vùng: Uji / Kyoto, Nhật Bản.

Trọng lượng sản phẩm: 30gram (1,1 oz) 
Phù hợp cho khoảng 18-20 lần uống.

Matcha dùng trong lễ trà Đạo Nhật Bản là loại chất lượng tốt nhất, từ vùng Uji / Kyoto.
Thành phần: 100% Matcha Nhật Bản.