Ấm pha trà

850,000 

Ấm pha trà lá Nhật Bản có hoa văn hình núi Phú Sĩ