CHAWAN (Bát pha trà matcha)

Chawan là dụng cụ không thể thiếu dùng để pha trà matcha theo phòng cách Nhật Bản hay trong các buổi lễ trà Đạo Nhật Bản.