Organic matcha (Ceremonial Grade)

399,000 

Organic Matcha là dòng sản phẩm cao cấp được chứng nhận 100% HỮU CƠ theo tiêu chuẩn Nông Nghiệp Nhật Bản và Bộ Nông Nghiệp Hòa Kỳ (Organic Certified by JAS and USDA).

Hết hàng

Danh mục: